Graafwerend grid om schade door o.a. bevers te voorkomen

Bevers en andere gravende diersoorten beschadigen dijken en taluds met de tunnelstructuren die ze creëren. In de zones waar deze dieren de waterkering en daarmee de openbare veiligheid in gevaar brengen, wegen de veiligheidsbelangen zwaar genoeg om ingrijpen door het Waterschap te rechtvaardigen.

Met graafwerende maatregelen voorkomt u dat deze dieren schade aanrichten en zich in kritische zones vestigen. Deze maatregelen zijn conform het voorgestelde Beverprotocol dat Waterschappen hanteren. Met Inogrid® kiest u voor innovatief graafwerend grid dat maximaal het dierenwelzijn en de natuur beschermt.

Img 0447 768x1024
Img 0456 1024x768

De voordelen van Inogrid®

Gegarandeerd geen corrosie

Inogrid® is een graafwerend grid van staalgaas met een maaswijdte van 40 x 40 mm. Het gaas is voorzien van een speciale anti-corrosie coating. Deze coating voorkomt uitloging van zware metalen en daarmee aantasting van het ecosysteem. De thermoplastische coating voldoet aan strenge milieueisen en kent een lage toxiciteit. Het mag daarom ook toegepast worden in de voedingsindustrie en in contact komen met drinkwater

Onovertroffen in levensduur

Met Inogrid® weert u bevers langdurig uit het gebied van kritische waterkeringen. Eigenschap van de coating is een langdurige hechting in extreme omstandigheden. Het beschermt het metaal van het grid tegen de corrosieveroorzakende mix van zuurstof en water. U kunt rekening houden met een levensduur van 50 jaar en langer.

Bijzonder duurzaam

Inogrid® is goed voor mens, dier en milieu. De extreem lange levensduur bespaart op materiaalgebruik, terwijl de bescherming tegen ongewenst graafactiviteiten onverminderd intact blijft. De thermoplastische coating van Inogrid® wordt vervaardigd in een proces waarin bijna 100% van de thermoplast gebruikt en hergebruikt wordt. In de productie is er vrijwel geen restafval.

De eigenschappen van Inogrid®

Inogrid® past u toe in zones waar aantasting van wegen, waterkeringen, bodem- en/of oeverconstructies te verwachten is en dit vanwege openbare veiligheid ongewenst is. 

De draad diameter van het grid is min. 2 mm en de maaswijdte bedraagt 40 mm. De maaswijdte is gekozen volgens natuurlijke maatstaven en voorkomt dat dieren met de snijtanden in het gaas klem komen te zitten. 

Het gaas kan zowel horizontaal, op hellingen en verticaal toegepast worden. Bij wering van bevers is het advies om Inogrid® aan te brengen tot minimaal 1,5 meter waterdiepte bij het laagste waterniveau.

Met Inogrid® weert u onder andere bevers langdurig uit het gebied van kritische waterkeringen.

Inogrid® is een grid van staalgaas voorzien van een beschermende thermoplastische coating. Deze mileuvriendelijke coating is vrij van bisfenol A (BPA), halogenen, ftalaten en zware metalen. De coating is speciaal ontwikkeld voor langdurige hechting in extreme omstandigheden.

Het gecoate staalgaas heeft een superieure resistentie tegen zout, zee, zand, stenen en zuren die in de grond zitten. Testresultaten wijzen uit dat deze coating – afhankelijk van de omgevingsfactoren – een levensduurverwachting heeft van 50 tot 200 jaar.

Photo 2022 06 09 12 06 03

verwerking en bevestigingsmiddelen

Bij horizontale plaatsing van Inogrid® kunnen naden en overlappen tussen de afzonderlijke rollen gaas bevestigd met RVS klemmen (type TG01C) met een minimale trekkracht van 4,17 kN per m1 bij een overlap van 2 mazen en kruislingse plaatsing.

De uitvoering van alle naden, beëindigingen en overlappingen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat dieren hier geen doorgang kunnen vinden. Met de verankering van de rollen aan bovenzijde en beëindiging van taluds dient minimaal 1 meter gecalculeerd te worden met de benodigde vierkante meters beschermingsoppervlakte.

Bij verticale plaatsing wordt het grid met behulp van GPS dusdanig met overlap geplaatst dat door de grondverdringende methode geen extra bevestiging nodig is.

Img 9628 2 largee

Sleufloos verticaal aanbrengen

Met behulp van de sleufloze grondverdringende gaasdrukker van Minekus wordt Inogrid® op een eenvoudige wijze verticaal in de grond geplaatst. Hierdoor wordt graafschade voorkomen zonder de dieren en de omgeving te verstoren. Dit kan op vrijwel alle locaties. Bij verticale plaatsing wordt het grid met behulp van GPS inclusief overlap geplaats. Dit is dusdanig nauwkeurig dat door de grondverdringende methode geen extra bevestiging nodig is.

Meer weten over Inogrid®?

Neem contact op met TEFAB

TEFAB wil voor alle geotechnische toepassingen een duidelijk duurzame oplossing bieden. Inmiddels is TEFAB de grootste leverancier van biobased en composteerbare producten voor de grond-, weg- en waterbouwsector in Nederland.